Ran-Dickmar – odbiór i transport odpadów niebezpiecznych.

Firma Ran-Dickmar rozpoczęła swoją działalność w 1995 roku. Początkowo jej domenę stanowił skup olejów przepracowanych. Przepracowane oleje silnikowe i przekładniowe utraciły zdolności eksploatacyjne i muszą być wycofywane z użycia. Ich odbiorem zajmuje się Ran-Dickmar.  Z czasem firma rozszerzyła swoją działalność o odbiór odpadów niebezpiecznych, a następnie transport odpadów niebezpiecznych.

Nowoczesna gospodarka odpadami wymusza odzysk lub unieszkodliwienie groźnych dla środowiska naturalnego odpadów pochodzenia przemysłowego i komunalnego. Firma posiada profesjonalne zaplecze techniczne składające się z 2 baz oraz specjalistycznych wozów do transportu odpadów płynnych i stałych. Zagospodarowanie odpadów w Polsce jest szczegółowo regulowane przez odpowiednie akty prawne. Unijne dyrektywy zobowiązują Polskę do składowania różnego typu odpadów ? toksycznych, niebezpiecznych, odpadów palnych, ropopochodnych, kwasów, pyłów, olejów, chemikaliów, popiołów itd.

Jeśli chodzi o odbiór odpadów, Warszawa i Tarnobrzeg mogą liczyć na sprawność i skuteczność firmy Ran-Dickmar. Wiele lat doświadczenia na rynku, bardzo dobre zaplecze techniczne oraz profesjonalna kadra stanowią podstawę sukcesu i zaufania wśród Klientów.