Psychoterapia – do czego służy, jakie są jej rodzaje?

Psychoterapia to proces, w którym psychoterapeuta pomaga pacjentowi zmienić jego postawę życiową, lepiej radzić sobie z emocjami, a nawet poprawić jego stan w różnego rodzaju zaburzeniach i schorzeniach psychicznych. Zazwyczaj terapeuci specjalizują się w psychoterapii dla dorosłych, lub też młodzieży i dzieci.  

W czym może pomóc psychoterapia?

Psychoterapia pomaga w leczeniu wielu problemów psychicznych, takich jak nerwica, fobia, depresja, stan lękowy, nałóg, zaburzenia odżywiania, zespół stresu pourazowego, żałoba i inne.

W zależności od problemu, z jakim mierzy się pacjent, efektem psychoterapii może być m.in. podniesienie samooceny i poprawa pewności siebie, usprawnienie komunikacji, zwiększenie asertywności, wyjście z uzależnienia, znalezienie motywacji do życia itd. W psychoterapii chodzi o uświadomienie sobie pochodzenia naszych zachowań czy sposobu myślenia. Tylko w ten sposób można nauczyć się przełamywać te niekorzystne dla nas schematy i ograniczenia, które nie pozwalają nam w pełni wykorzystywać swojego potencjału, nauczyć się bardziej dbać o swoje potrzeby, lepiej czuć się we własnym ciele itd.  

Rodzaje psychoterapii

Istnienie wiele rodzajów, nurtów psychoterapii, popularnych na całym świecie, w ramach których pracują poszczególni psychoterapeuci. Są to: psychoterapia poznawczo-behawioralna, psychodynamiczna, Gestalt, psychoanalityczna. Każdy nurt ma swoją specyfikę i może pomóc pacjentowi, jeśli jest odpowiednio dobrany do problemów pacjenta.

Psychoterapia może być indywidualna lub grupowa, krótko- lub długoterminowa. Jej charakter i długość ustalane są na początku współpracy pacjenta z psychoterapeutą. Warto podkreślić, że żaden psychoterapeuta nie wypisze pacjentowi recepty na lepsze życie. Ten proces wymaga czasu, a przede wszystkim otwartości i zaangażowania ze strony pacjenta. Terapeuta jest tylko przewodnikiem, który wspomaga pacjenta w jego drodze do rozwoju własnego potencjału i przełamywania ograniczeń. Dzięki terapii pacjent zyskuje narzędzia do wypracowania nowego sposobu myślenia, zmiany reagowania na różnego rodzaju sytuacje życiowe.